جستجو در بیانات رهبری
True
وضعیت آب و هوا
 
انجام معاینات طب صنعتی در منطقه 4 عملیات انتقال گاز
معاینات دوره ای طب صنعتی درمنطقه 4 عملیات انتقال گاز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی منطقه چهارشرکت انتقال گاز ایران ، امسال نیز معاینات طب صنعتی سالانه جهت کارکنان منطقه چهارشرکت انتقال گاز ایران برگزار گردید.
در این معاینات تعداد 246 نفر از پرسنل رسمی و 98 نفر از پرسنل قرارداد مستقیم منطقه چهارشرکت انتقال گاز ایران با مراجـعه به مرکز بهداشتـی ، درمانی ستاد منطقـه ، آزمایشـات و تسـت های مورد نیاز را انجام دادند.
آزمایشات خون و ادرار ، اسپیرومتری ، بینایی سنجی ، شنوایی سنجی ، قد و وزن ، نوار قلب ، معاینات بالینی پزشک طب صنعتی از مهمترین آزمایشات مورد نیاز در فرایند طب صنعتی می باشد.
گفتـنـی است این معاینـات به صـورت منظـم و سالیانه انجام و نتایج آن در پرونده تخصصی بیمار ذخیره  می شود.
 
..
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 


مجری سایت : شرکت سیگما