جستجو در بیانات رهبری
True
وضعیت آب و هوا
معرفي منطقه
معرفي منطقه 

اين منطقه در حال حاضربيش از 4/3510  کيلومتر خطوط انتقال گاز در استان هاي :

1- خراسان رضوي   2- خراسان شمالي   3- خراسان جنوبي  و  بخشي از استان سمنان

را تحت پوشش عملياتي خود دارد.

 

شرکت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد-  خراسان رضوي-  منطقه خانگيران-  1,031,061,000

(متر مکعب ماهيانه "در مهرماه 89" )

گاز وارداتي از تركمنستان حدود  29,672,524 متر مكعب

 

بهره برداري و نگهداري از 4/3510 کيلومتر خطوط لوله انتقال گاز باقطرهاي 2 الي 48 اينچ بر عهده

اين منطقه مي باشد که اين مهم با استفاده از پنج مرکز بهره برداري خطوط لوله: مشهد ، نيشابور ،بجنورد،

شاهرود  و گناباد به انجام رسيده و مسئوليت تقويت فشار گاز نيز بر عهده دو تاسيسات تقويت فشار گاز

رضوي  ، فاروج مي باشد.

 

 منطقه با نگاهي عميق به رسالت اجرايي سيستم هاي مديريت کيفي- زيست محيطي- ايمني و بهداشت حرفه اي، حفاظت از محيط زيست را در راستاي استقرار و توسعه پايدار، سلامت و افزايش بهره وري کارکنان -تجهيزات- تاسيسات و استفاده بهينه از منابع و اعمال مديريت انرژي مد نظر قرار داده و با استفاده از نظرات اساتيد-  دانشگاهيان و ساير صاحبنظران و همچنين تبادل اطلاعات با مشتري و ساير طرفهاي ذينفع سعي در بروز آوري سازمان دارد.

 http://www.nigc-dist4.ir/images/06-01-31-4-21-ResizeofIso_screen.jpg

 

 

رديف

سيستم

سال استقرار

شرکت گواهي دهنده

1

مديريت کيفيت           ISO 9001 : 2000

1380

RWTUV

2

مديريت محيط زيست    ISO 14001 : 1996

1381

RWTUV

3

مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي   OHSAS 18001

1383

RWTUV

 

 

 

http://www.nigc-dist4.ir/images/06-01-04-4-4-c1.jpg

 

 

مراكز بهره برداري

1- مركز بهره برداري مشهد

حوزه استحفاظي مذکور شامل 4/1235  کيلومتر خط انتقال در اندازه هاي 2 الي 48 اينچ

استان خراسان رضوي - مشهد - کيلومتر 3 جاده آرامگاه فردوسي - مجتمع شهيد باقري

 

2- مركز بهره برداري بجنورد                  

حوزه استحفاظي مذکور شامل 7/556 کيلومتر خط انتقال در اندازه هاي 6 الي 30 اينچ

استان خراسان شمالي - شهرستان بجنورد - جنب استاديوم ورزشي بجنورد

  

3- مركز بهره برداري نيشابور

حوزه استحفاظي مذکور شامل 7/420 کيلومتر خط انتقال در اندازه هاي 4  الي 24 اينچ

استان خراسان رضوي -شهرستان نيشابور-خيابان فره بخش -خيابان بهشت

 

4- مركز بهره برداري گناباد

حوزه استحفاظي مذکور شامل 977/762 کيلومتر خط انتقال در اندازه هاي 4 الي 30 اينچ

استان خراسان جنوبي- شهرستان گناباد- خيابان شهيد شوريده- جنب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي

 

5- مركز بهره برداري شاهرود

حوزه استحفاظي مذکور شامل 5/534 کيلومتر خط انتقال در اندازه هاي 4 الي 48 اينچ است.

مرکز بهره برداري مذکور در حال احداث مي باشد.

 

 

مشخصات تاسيسات تقويت فشار

موقعيت جغرافيايي

جايگاه در شبكه انتقال

تاريخ شروع بهره برداري

تعداد واحد

آرايش تاسيسات

قدرت هر واحد ( مگا وات )

فشار ورودي psi))

فشار خروجي (psi)

ظرفيت م.م.م.ر

نام تأسيسات: رضوي

خراسان رضوي- كيلومتر سه جاده آرامگاه فردوسي

كيلومتر 158 خط لوله "30 سرخس /نكا

1378

4

1+3

81/4

742

1050

32/16

نام تأسيسات: فاروج

خراسان شمالي -فاروج

كيلومتر2/300 خط لوله "30 سرخس /نكا

1377

3

1+2

81/4

792

1044

67/15

 

ماموريت ارزشها محورها اهداف استراتژيك منطقه

مأموريت:

حفظ و صيانت از خطوط لوله فشار بالا، ايستگاههاي تقويت فشار گاز و تأسيسات جانبي،طبق

استانداردها و الزامات شركت انتقال گاز به منظور دريافت و انتقال گاز از منابع توليد به مبادي مصرف.

چشم انداز(Vision):

كسب رتبه اول در سرآمدي فرآيندها در سطح مناطق عملياتي انتقال گاز كشورهاي اسلامي و

خاورميانه با توجه به مأموريت.

ارزش هاي سازماني:

تعهد و تعلق سازماني، تكريم ارباب رجوع، شايسته سالاري، مشتري مداري، رعايت اصول

بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) ، آراستگي، دانش گرائي، اعتماد سازي و مديريت مشاركتي.

 

محورهاي  استراتژي  منطقه

اهدف استراتژيك منطقه

بهبود بهره برداري از دارايي ها

 

استفاده متوازن از بودجه

بهبود بهره برداري از دارايي ها

مديريت موثر ذي نفعان

تامين مناسب

توسعه مسووليت هاي اجتماعي

مديريت پيمان كاران

توسعه مديريت HSE

كيفيت ارايه خدمات

تداوم انتقال گاز

توسعه عمليات انتقال گاز

حفظ و نگهداري مناسب از تجهيزات و تاسيات

ارتقاء كمي و كيفي عمليات

بهره برداري مناسب از تجهيزات و تاسيسات

توسعه منابع انساني

ارتقاء سلامت و ايمني نيروي انساني

افزايش بهره وري نيروي انساني

سازماني سرآمد

توسعه ICT

به روز آوري ICT

توسعه مديريت تكنولوژي

به روز آوري  تكنولوژي

 

 

 

 

 

 


 
..


مجری سایت : شرکت سیگما